Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

2021-07-09T16:50:35+00:00

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.

Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

2021-07-09T16:46:23+00:00

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» του ΙΕΚ Grand Foyer, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου.

Go to Top