Ο εκπαιδευτικός όμιλος Grand Foyer ανακοινώνει την συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας παρέχονται τα προγράμματα του Πανεπιστημίου της Πάφου (προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και εξ αποστάσεως) από τον εκπαιδευτικό όμιλο Grand Foyer.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα από τα καλύτερα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ιδρυθέν το 2010, είναι ένα λαμπρό ακαδημαϊκό Ίδρυμα με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην δημιουργία νέας εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πτυχίο στη Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
 • Πτυχίο στη Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
 • Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
 • Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Πτυχίο στην Αρχιτεκτονική
 • Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Πτυχίο στη Ψυχολογία
 • Πτυχίο στη Νομική
 • Διδακτορικό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά (κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
 • Διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε συνεπίβλεψη με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Διδακτορικό στην Ψυχολογία
 • Διδακτορικό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
 • Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό στη Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομικά
 • Μεταπτυχιακό στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική(κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
 • Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία
 • Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια
 • Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων
 • Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης
 • Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στη Διοίκηση Αειφορίας (EIASM)
 • Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα
 • Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)
 • Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση
 • Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη
 • Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση
 • Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια – ΕΑ
 • Πτυχίο στη Ψυχολογία – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομικά – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική(κοινό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, Στρατηγική και Ασφάλεια  – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση  – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – ΕΑ
 • Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση – ΕΑ

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 6910012 ή  στείλτε μας στην Φόρμα Επικοινωνίας τα στοιχεία σας για να σας καλέσει ένας σύμβουλος σπουδών.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ! ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ!
There was an error trying to send your message. Please try again later.