Σπούδασε και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση!!!!!

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
H σχολή μας συνεργάζεται με πάνω από 500 επιχειρήσεις του τουριστικού, ξενοδοχειακού τομέα και του τομέα εστίασης και διασφαλίζει την επαγγελματική σας ένταξη στον εργασιακό χώρο.
2021-07-09T17:09:00+00:00

Αθλητική Δημοσιογραφία

Ο σύγχρονος αθλητικός δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία Μέσου ενημέρωσης, εξειδικευμένου με τον αθλητισμό ή όχι (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις του αθλητισμού και της τεχνολογίας.

2021-07-09T17:39:59+00:00

Β. Βρεφονηπιοκόμων

Ο απόφοιτος στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του ΙΕΚ Grand Foyer έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.

2021-07-09T17:36:37+00:00

Β. Εργοθεραπείας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας  «Βοηθός Εργοθεραπείας» του ΙΕΚ Grand Foyer διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που έχει αποκτήσει κατά την διάρκεια της κατάρτισής του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό του Εργοθεραπευτή σε άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής ή και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή.

2021-07-09T17:33:25+00:00

Β. Φαρμακείου

O απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Φαρμακείου» του ΙΕΚ Grand Foyer είναι το εξειδικευμένο άτομο, που έχει θεωρητικές γνώσεις και είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και ροή του φαρμακείου. Έρχεται σε επαφή με το κοινό, επεξηγεί τη συνταγογραφία, επικουρεί στο έργο του φαρμακοποιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του.

2021-07-09T17:31:03+00:00

Β. Φυσικοθεραπείας

Οι απόφοιτοι στην ειδικότητα του ΙΕΚ Grand Foyer «Βοηθός Φυσικοθεραπείας» έχουν πιστοποιήσει τις απαραίτητες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με τις οποίες είναι πλήρως καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους, τα οποία περιλαμβάνουν την προετοιμασία και τη γραμματειακή υποστήριξη του εργαστηρίου φυσικοθεραπείας, την υποδοχή, την προετοιμασία ασθενών και την υποβοήθηση του φυσικοθεραπευτή στην εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων.

2021-07-09T16:26:28+00:00

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Ο «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

2021-07-09T17:05:37+00:00

Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπορτερ

Ο σύγχρονος δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία Μέσου ενημέρωσης (Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

2021-07-09T16:35:22+00:00

Προπονητική

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προπονητική" του ΙΕΚ Grand Foyer έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής σε συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα.

2021-07-09T15:49:45+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Συνοπτικά O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την [...]

2021-07-09T16:32:16+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Μεταφορών)

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών» του ΙΕΚ Grand Foyer ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη μεταφορά ανθρώπων ή/και εμπορευμάτων, με οποιαδήποτε μεταφορικό μέσο. Συγκεκριμένα, κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η μεταφορά των ανθρώπων ή των εμπορευμάτων να πραγματοποιείται στους απαιτούμενους χρόνους, με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

2021-07-09T15:57:57+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Ναυτιλίας)

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει [...]

2021-07-09T16:05:26+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Πολιτισμός)

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Πολιτισμού ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντα του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

2021-07-09T16:06:48+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Τουρισμός)

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων  του ΙΕΚ Grand Foyer είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

2021-07-09T16:10:19+00:00

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Υγείας)

Το Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας στον Τομέα της Υγείας του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

2021-07-09T16:29:00+00:00

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing) του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. 

2021-07-09T17:01:13+00:00

Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας / Λουτροθεραπείας – Spa

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας / Λουτροθεραπείας – Spa» εργάζεται αρχικά ως βοηθός και κατόπιν ως στέλεχος να συμβάλλει ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα λουτροθεραπείας για κάθε λουόμενο ή ομάδα λουόμενων, βάσει των επιστημονικών και ιατρικών υποδείξεων και παρακολουθεί την ολοκλήρωση της λουτροθεραπείας, στο πλαίσιο του Ιαματικού Θεραπευτικού Τουρισμού ή Τουρισμού Υγείας ή Διακοπών Υγείας.

2021-07-09T16:18:18+00:00

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

To Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων - εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

2021-07-09T16:38:58+00:00

Στέλεχος στον Τομέα του Αθλητισμού (Sports Management)

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Στέλεχος στον Τομέα του Αθλητισμού» μπορεί να σταδιοδρομήσει ως διοικητικό στέλεχος στον ευρύτερο αθλητικό τομέα και γενικότερα στον τομέα αναψυχής και άθλησης.

2021-07-09T16:27:16+00:00

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

To «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», του ΙΕΚ Grand Foyer εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

2021-07-09T16:24:04+00:00

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

To «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» του ΙΕΚ Grand Foyer έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών ( π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών.

2021-07-09T17:25:56+00:00

Συνοδός Βουνού

Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά στην συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε προορισμούς κυρίως του εξωτερικού. Προσλαμβάνονται από γραφεία διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, είτε σε μόνιμη βάση, είτε με σύμβαση έργου, ανάλογα με τον όγκο δραστηριοτήτων του γραφείου.

2021-07-09T16:54:28+00:00

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιαζ

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιαζ» παρέχει υπηρεσίες αισθητικής φροντίδας για το πρόσωπο ή/και το σώμα με φυσικά και τεχνητά μέσα, υπηρεσίες χαλάρωσης και ευεξίας, υπηρεσίες μακιγιάζ προσώπου και σώματος, υπηρεσίες περιποίησης, αποκατάστασης και καλλωπισμού νυχιών με φυσικά και τεχνητά μέσα και προωθεί καλλυντικά προϊόντα και μηχανήματα καθώς και υπηρεσίες αισθητικής

2021-07-09T16:58:47+00:00

Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης προβλημάτων ποδιών, αισθητικής περιποίησης άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, υπηρεσίες Ονυχοπλαστικής και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες για τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των άκρων και των νυχιών.

2021-07-09T16:50:35+00:00

Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.

2021-07-09T17:13:30+00:00

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ VideoGames)

H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Δήλωσε τα στοιχεία σου για να συμμετέχεις στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Grand Foyer

Γίνε μέλος της μεγάλης οικογένειας της Grand Foyer

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
There was an error trying to send your message. Please try again later.