Συνοδός Βουνού

2021-07-09T17:25:56+00:00

Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά στην συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε προορισμούς κυρίως του εξωτερικού. Προσλαμβάνονται από γραφεία διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, είτε σε μόνιμη βάση, είτε με σύμβαση έργου, ανάλογα με τον όγκο δραστηριοτήτων του γραφείου.

Τουριστικός Συνοδός

2021-07-09T17:23:51+00:00

Το αντικείμενο εργασίας του Τουριστικού Συνοδού (Tour Leader), ανάγεται βασικά στην συνοδεία οργανωμένων ομάδων τουριστών σε προορισμούς κυρίως του εξωτερικού. Προσλαμβάνονται από γραφεία διοργανωτές ομαδικών ταξιδιών, tour operators, είτε σε μόνιμη βάση, είτε με σύμβαση έργου, ανάλογα με τον όγκο δραστηριοτήτων του γραφείου.

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

2021-07-09T17:21:38+00:00

O απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του ΙΕΚ Grand Foyer θα δραστηριοποιηθεί στο τομέα των επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Πολιτισμός)

2021-07-09T16:05:26+00:00

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Πολιτισμού ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντα του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης, του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Go to Top