Τεχνικός Η/Υ

2021-08-23T19:34:23+00:00

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΙΕΚ Grand Foyer μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer – Developer/ VideoGames)

2021-07-09T17:13:30+00:00

H αξιοποίηση της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα αυτής που έχει σχέση με τις διαδραστικές εφαρμογές και τις τεχνολογίες διαδικτύου προσφέρει πολλές ευκαιρίες αποκατάστασης των διπλωματούχων, οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Go to Top