Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

2021-07-09T16:47:34+00:00

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στέλεχος στον Τομέα του Αθλητισμού (Sports Management)

2021-07-09T16:38:58+00:00

Ο απόφοιτος του ΙΕΚ Grand Foyer στην ειδικότητα «Στέλεχος στον Τομέα του Αθλητισμού» μπορεί να σταδιοδρομήσει ως διοικητικό στέλεχος στον ευρύτερο αθλητικό τομέα και γενικότερα στον τομέα αναψυχής και άθλησης.

Προπονητική

2021-07-09T16:35:22+00:00

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας "Προπονητική" του ΙΕΚ Grand Foyer έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να είναι υπεύθυνοι για την εκγύμναση και την προπόνηση ομάδων ή ατόμων που ανήκουν σε συλλόγους ή είναι ανεξάρτητοι, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, της τακτικής και της τεχνικής σε συγκεκριμένο άθλημα ή δραστηριότητα.

Go to Top