Project Description

Συνοπτικά

To «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», του ΙΕΚ Grand Foyer εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)του ΙΕΚ Grand Foyer καλύπτει θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών). Το είδος των επιχειρήσεων που απασχολούν στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας δραστηριοποιείται τόσο στο δημόσιο τομέα (στενό και ευρύτερο, ΟΤΑ, Οργανισμοί Κοινωνικής Ωφέλειας κ.λ.π.) όσο και στον ιδιωτικό στα τμήματα προμηθειών, διαχείρισης αποθεμάτων , διακίνησης υλικού. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε:

– Εμπορευματικά κέντρα

– Τελωνεία, Αερολιμένες κτλ.

 – Δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ κτλ.)

 – Οργανισμοί λιμένων και μεταφορών (ΟΣΕ). 

– Οργανισμοί Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

– Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας ( 3PL και 4PL). 

– Μεταφορικές, Ναυτιλιακές, Αεροπορικές, Ξενοδοχειακές, Εμπορικές και λοιπές διαμετακομιστικές επιχειρήσεις. 

– .Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες. 

– Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 

– Εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφοδιαστικής διαχείρισης. 

– Εταιρειών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν σχέση με Logistics. 

– Τραπεζικός κλάδος

Eιδικότητα

Οι γενικές γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτάει ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)» του ΙΕΚ Grand Foyer:

-Συντάσσει και αποστέλλει παραγγελίες (κώδικας επικοινωνίας). 

– Χειρίζεται προγράμματα εξειδικευμένα στις προμήθειες. – Γνωρίζει τους όρους μεταφορών (INCOTERMS). 

– Κατέχει ειδικές γνώσεις λογιστικής. 

– Κατέχει γνώσεις χρήσης εγχειριδίου ISO 9001:2000 ή HACCP ή άλλων σχετικών του αντικειμένου της επιχείρησης ή job description (συνεργάζεται με τμήματα όπως αποθήκη, μεταφορά κ.λ.π. και σαν εποπτεία και έλεγχο στηρίζεται στις γνώσεις των παραπάνω εγχειριδίων). 

– Γνωρίζει τους δείκτες απόδοσης όπως αυτοί εφαρμόζονται από την εκάστοτε επιχείρηση και ανάλυση αυτών. 

– Χειρίζεται πακέτα software επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων (π.χ Ms Excel), καθώς ανάλυση/αξιολόγηση και παρουσίαση αυτών μέσω του προγράμματος Ms Power Point ή άλλου προγράμματος παρουσίασης. 

– Κατέχει γνώσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στο τομέα της εφοδιαστικής. 

– Διαχειρίζεται τα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας π.χ. ERP, WMS, MRP I & II καθώς και της τεχνολογίας RF ( Radio Frequency) των εργαλείων δρομολόγησης, του στόλου των οχημάτων και των καναλιών διανομής.

 – Γνωρίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και φυσικές ιδιότητες των εμπορευμάτων (π.χ. χημικά τρόφιμα, φαρμακευτικά κ.α) καθώς και του συστήματος JIT.

 – Εφαρμόζει τις μεθόδους αποτίμησης των αγαθών της αποθήκης βάσει LIFO, FIFO, FEFO. 

– Κατέχει γνώσεις των ιδιαιτεροτήτων του πελατολογίου της επιχείρησης (πρόσβαση σε δρόμους, ώρες παραλαβής κλπ). 

– Κατέχει τεχνικές γνώσεις ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας. 

– Εφαρμόζει τις ειδικές αρχές λειτουργίας αποθήκης. 

Μαθήματα

Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ.

Δίκαιο Ι, ΙΙ.

Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ.

Στατιστική Ι,ΙΙ.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ.

Τεχνική Συναλλαγών.

Marketing.

Οικονομική των Επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες.

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα.

Eισαγωγή στην έννοια «logistics» επιχειρήσεων.

Διαχείριση αποθεμάτων.

Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών.

Οργάνωση και διοίκηση αποθηκών.

Διοίκηση προμηθειών.

Διοίκηση συμβάσεων – συμβάσεις υπηρεσιών logistics.

Φυσική διανομή προϊόντων.

Διοίκηση προσωπικού.

Οργάνωση και διοίκηση 3PL-4PL.

Πληροφοριακά συστήματα logistics.

Ειδικά θέματα logistics.

Εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης και μισθοδοσίας.

Logistics Integration Supply Chain Management.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)»  είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : 

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), 

Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), 

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), 

Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, 

Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή

Δήλωσε τα στοιχεία σου για να συμμετέχεις στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Grand Foyer

Γίνε μέλος της μεγάλης οικογένειας της Grand Foyer

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
There was an error trying to send your message. Please try again later.