ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η σχολή στεγάζεται στην Πλατεία Βικτωρίας,στην οδό Φερών 16, σε ένα κτίριο που διαθέτει όλες τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, αίθουσες και εργαστήρια για την εύρυθμη λειτουργία της.

Πιστοποιήσεις

H σχολή μας προσφέρει στους σπουδαστές μας τη δυνατότητα να αποκτήσουν μέσα σε ένα ακαδημαϊκό έτος φοίτησης δύο (2) τίτλους σπουδών με το ίδιο κόστος. Πιο συγκεκριμένα:

  • Βεβαίωση Σπουδών στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει με δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης.
  • Diploma από Διεθνή Φορέα Πιστοποιήσεων. Η σχολή μας μέσα από τη συνεργασία της με διεθνή φορέα πιστοποίησης παρέχει τη δυνατότητα της απόκτησης professional diploma (Level 4) το οποίο αναβαθμίζει το βιογραφικό των σπουδαστών μας και τους ανοίγει μεγαλύτερους ορίζοντες στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Παράλληλα το professional diploma (Level 4) αποτελεί ισχυρό κίνητρο για εργασία σε ολόκληρο τον κόσμο ή και για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό σε γνωστά και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα.
Grand Foyer
Grand Foyer
Grand Foyer
Grand Foyer
Grand Foyer
Grand Foyer
Grand Foyer