Σεμινάριο Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Ημερομηνία: Σάββατο 20/11/2021

Διάρκεια:  Τρεις (3) Ώρες (10.30 π.μ. – 13.15 μ.μ.)

Παρακολούθηση: Οn – Line

Kόστος: 40 ευρώ

Early Bird 50% για εγγραφή έως 15/11/2021

Εισηγητές: Αθανάσιος Χαλβατζής & Γεώργιος Μπίσδας
☎️ 210-6910012
✅ Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
✅ Το σεμινάριο περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση (τεστ)

Δήλωστε συμμετοχή… εδώ